Svarthalsade trastar på fågelmatningar

(Birdlife Sverige, 2017-02-13)

Under den senaste månaden har fem svarthalsade trastar observerats på fågelmatningar runt om i landet, från Västerbotten i norr till Skåne i söder.  Två av dem, en i Växjö och en i Baskemölla, rapporterades så sent som i helgen på Artportalen. Svarthalsad trast häckar i den sibiriska taigan, men dyker regelbundet upp i Europa och Sverige under höst och vinter.

Read more