Vindkraftverken dödar rovfåglar! SkOF protesterar mot fågelmassaker

havsorn_vastraby

2017-02-02 (SkOF)

Vid vindkraftsparken Rögle/Västraby, ungefär mitt emellan Helsingborg och Ängelholm, har elva rovfåglar förolyckats under de senaste tolv månaderna, den senaste (en ormvråk) föll så sent som 1 februari 2017 (igår). Det är oacceptabelt höga siffror, som SkOF och KOF nu reagerar starkt på, särskilt i skenet av att båda föreningarna mycket bestämt avrått från etablering på denna plats allt sedan planeringen påbörjades. SkOFs krav är att särskilda åtgärder ska vidtas vid Rögle/Västraby. Det gäller bl.a. att uppfödningen och utsättningen av gräsänder förbjuds i de dammar, som ligger i anslutning till vindkraftverken samt att kraftverken står stilla vid de tillfällen då plöjning eller skörd genomförs på jordbruksmarkerna runt kraftverken.