Ntchisi – Malawis siste regnskog

Hjelmperlehøne

(Frode Falkenberg; 21 mars 2017)

Malawi er et land preget av avskoging. Den enorme befolkningsveksten i det lille fattige sentralafrikanske landet gjør at trykket på skogsområdene er stort. I snart fem år har NOF jobbet med å ta vare på viktige fugleområder i Malawi. En av dem er skogsreservatet Ntchisi.

Ntchisi-regionen i Malawi var tidligere et enormt skogdekt område i den sentrale delen av landet. Deler av disse skogsområdene var (og er) tropisk regnskog. Skogsreservatet dekker i dag et areal på ca. 75 kvadratkilometer, og ligger som en øy i et ellers tungt kultivert landskap. Den unike regnskogen og tilstøtende skogsområder har en rekke sjeldne fugle- og dyrearter. Blant annet er fuglearter som brunmaskeapalis, stjerneskvett, miombomeis, miombosolfugl og skjeggkobberslager ikke uvanlige i området.

Avskoging og ødeleggelse av fuglehabitater

Malawi er et av verdens fattigste land. Med sin plassering midt i sentral-Afrika har de en rekke utfordringer. Tørke, flom og en enorm befolkningsvekst har gjort at presset på naturressursene er omfattende. Etter dårlige avlinger i 2016 ble hele 40 % av befolkningen i landet avhengige av ekstern bistand for å få mat. Befolkningen som lever rundt skogsreservatet Ntchisi talte ved prosjektets oppstart i 2012 omtrent 130 000 mennesker, men har nå økt til 200 000. Tallet stiger stadig.

Den største utfordringen i Ntchisi (og Malawi forøvrig) er avskoging. Den årlige avskogingsraten i Malawi de siste ti åra lagt på nærmere 3 %, hvilket er helt i “toppsjiktet” globalt. Skogsarealene har tradisjonelt blitt brukt til både jakt og sanking av trevirke til bygningsarbeid eller ved. I tillegg kommer mange langveis fra for å hente ved eller lage kull, som de senere selger i byene.

Det er tillatt å hente død ved i reservatet, men hogst av friske trær er forbudt. Blir man tatt for å gjøre det, kan man se fram til både lange fengselsstraffer og drøye bøter. Til tross for dette skjer ulovlig hogst dessverre jevnlig i Ntchisi. Denne hogsten er i første rekke gjort for å lage trekull. Trekull benyttes i liten grad på landsbygda, men i mer urbane strøk er det mer vanlig. Vakter fra både departement og stammene rundt Ntchisi patruljerer daglig skogsområdet for å sørge for at ulovlig hogst ikke forekommer.

I tillegg til hogst er påsatte skogbranner et problem. Dette blir gjort for å åpne beitelandskap til kyr.

NOF sitt arbeid

NOF sin samarbeidspartner er the Wildlife and Environmental Society of Malawi (WESM). Vårt hovedfokus er å ta vare på viktige fugleområder (Importand Bird and Biodiversity Areas – IBA) i landet, der Ntchisi er et slik område. Vi jobber også i to andre IBAer, Kasungu nasjonalpark og Dzalanyama skogsreservat.

Hovedmålet i prosjektet er å bevare fugler, deres habitater og biodiversitet, samt og å arbeide med lokalbefolkningen for en bærekraftig bruk av naturressursene.

Läs mer

 

Advertisements