Højvande gav massedød blandt Vadehavets ynglefugle

 

En nyklækket havterne overlever ikke et højvande foto Jan Skriver WEB

(Jan Skriver 9 juni 2017)

Terner og vadefugle i hundredvis mistede æg og unger, da et ekstremt højvande natten mellem onsdag og torsdag oversvømmede Vadehavets kystnære kolonier. Det gik blandt andet ud over Danmarks største bestand af sjældne hvidbrystede præstekraver og truede dværgterner. Voldsom færdsel af turister tvinger fuglene længere ud, så de bliver mere udsatte for højvande. Men fuglene bør beskyttes bedre, mener ornitolog fra Fanø.

En storm og en ekstrem høj vandstand natten mellem onsdag og torsdag i denne uge har forårsaget ragnarok og massedød blandt flere af Vadehavets og marskens sårbare fuglearter.

Det er gået hårdt ud over havterner, dværgterner, klyder, strandskader og navnlig de hvidbrystede præstekraver, der har deres absolut vigtigste danske ynglepladser på Rømø og Fanø.

– Højvandet var ekstremt, og der er formentlig tale om den højeste vandstand, vi har set i vadehavsregionen på denne tid af året i 40-50 år. For de fuglearter, der yngler udenfor digerne, på strandene og højsanderne, har ødelæggelsen været total. Hundreder af havterner, dværgterner og klyder fik i løbet af nattens højvande, der kulminerede ved 2-tiden, deres reder med æg eller unger oversvømmet, siger ornitolog og naturvejleder, Kim Fischer, fra DOF Sydvestjylland.

Läs mer