Storkesæsonen fusede ud i regn, rusk og kulde

(Jan Skriver 6 juli 2017)

Forårets spirende optimisme på storkefronten er afløst af kolde kendsgerninger. Danmark huser i år kun to par hvide storke, der trods en lovende start blot har udsigt til tre flyvefærdige unger

af

Ynglesæsonen 2017 for den hvide stork i Nordvesteuropa tegnede i det tidlige forår lovende med storkevenligt trækvejr i landene mod sydøst.

Men den vægelsindede april tippede meteorologisk set til den forkerte side set fra en trækkende storks synsvinkel, og maj blev hverken mild eller sød for de storke, der nåede frem.

Så nu kan en skuffende sæson for den hvide stork i Danmark gøres op.

”Facit bliver 2 ynglepar og 2 enlige fugle. De to storkepar vil tilsammen højst få tre unger på vingerne, selv om der har været masser af æg i rederne hos begge par. Desværre blev det kun til enlige storke i Nørreådalen ved Viborg og ligesådan i Bolderslev i Sønderjylland”, siger Hans Skov, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) førende ekspert i storke.

”April blev ganske enkelt en træls måned for trækkende storke på vej mod Nordeuropa. Efter en lovende begyndelse kom kulden med nordenvinden, og den holdt storketrækket tilbage, så vi ikke fik et rykind af mulige ynglefugle på de lokaliteter, hvor der var forventninger om ynglepar”, siger Hans Skov.

Massedød i nordtyske reder

Også maj blev præget af regn, rusk og kulde, hvilket resulterede i, at de etablerede storkepar mistede unger. I Gundsølille ved Roskilde har 7 æg resulteret i 2 unger, som ser ud til at klare sig. Og i Smedager i Sønderjylland endte 5 æg med at blive til kun en unge, som i skrivende stund er cirka tre uger gammel og i dunet dragt. Den skal helst have tørt og gerne lunt vejr de næste uger, hvis den skal blive flyvefærdig.

”Når storkeunger bliver så store, at forældrene ikke længere kan ligge og varme dem i reden, opstår en kritisk periode. Hvis der kommer store mængder af regn, mens det blæser kraftigt, bliver de dunede unger så nedkølede, at de dør af kulde. Det er sket i år i stor stil lige syd for den dansk-tyske grænse i det ellers storkevenlige og føderige Sydslesvig. Her er cirka 40 procent af alle storkeunger døde, fordi vejret har været imod ynglefuglene”, fortæller Hans Skov.

Udsigt til gode år i Nørreådalen

DOF’s storkeekspert, der i fire årtier nøje har fulgt udviklingen i den danske storkebestand, var i april optimistisk på vegne af Nørreådalen ved Viborg, hvor der i 2016 etablerede sig et storkepar, som dog kom for sent i gang til at yngle med succes. Parret etablerede sig sidste år først mod slutningen af juni.

Läs mer

Advertisements