Tag Archives: recovery

Sjælden fugl breder sig sydfra til hele Danmark

(Jan Skriver 24 May 2017)

For få årtier siden var rødtoppet fuglekonge en sjælden gæst i den danske natur. Men i disse år bliver fuglekongens fætter observeret over hele landet. Rødtoppet fuglekonge er vandret nordpå i takt med klimaændringerne, og Danmark er ved at blive et permanent yngleområde for denne sydlige art. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings Atlas III, som er den hidtil mest omfattende undersøgelse af den danske fuglefauna.

Den vejer et sted mellem fem og ti gram, og dens stemme er så spinkel og musepibende højfrekvent, at mange mennesker har svært ved at høre den, selv om den synger alt, hvad den kan.

Men nu er det ganske vist, at rødtoppet fuglekonge, hvad angår geografisk udbredelse, er ved at sætte sig, så tungt som en fuglekonge nu engang formår, på de danske skovområder.

I hvert fald er antallet af observationer af denne traditionelt set sydlige og hidtil fåtallige fugleart i Danmark på det nærmeste eksploderet de senere år. Rødtoppet fuglekonge er tilsyneladende ved at blive en vidt udbredt dansk fugleart.

– Vi kan konstatere, at rødtoppet fuglekonge er i voldsom fremgang, og i disse år bliver arten set over hele landet. Vi kan se, at arten via Sønderjylland, Sydøstfyn og Sydsjælland år for år rykker længere og længere mod nord i Danmark. Og dén udvikling falder helt i tråd med forudsigelserne i det såkaldte klimaatlas, som den internationale fuglebeskyttelsesorganisation BirdLife International udgav for 10 år siden. Atlasset spåede blandt andet, at netop en art som rødtoppet fuglekonge ville ekspandere kraftigt mod lande i nord frem til omkring 2080, siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Han er med til at samle trådene i Atlas III, der er den hidtil mest omfattende kortlægning af Danmarks fuglefauna.

Tredobling i antallet af fund

Godt 1.400 medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) registrerer i fire år frem til foråret 2018 alle ynglefugle i landet, der er delt op i 2.262 kvadrater. Facit kan derpå sammenlignes med situationen i midten af 1990’erne, da Danmarks ynglefugle senest blev talt og estimeret.

Read more