Tag Archives: vultures

Gribbene spøger i det danske luftrum

Gaasegrib.jpg

(Jan Skriver 21 juni 2017)

Den seneste måned er der set tre gribbearter i Danmark. Og tiden nærmer sig årsdagen for historiens største forekomst af gribbe i det danske landskab, da 34 gåsegribbe fløj Jylland tyndt på fire dage. Mange ornitologer har gribbe i tankerne, når de på dage med god termik spejder efter store vingefang i gribbemåneden over dem alle

Det er slet ikke umuligt, at flokke af gåsegribbe kan blive et hyppigere indslag, ja måske ligefrem til årlige gæster i den danske natur.

Bestanden af gåsegribbe er vokset markant til skønsmæssigt måske flere end 17.500 ynglepar i Spanien, hvor der i 1980’erne kun var et par tusinde gribbe.

Spanien er Europas gribbeland nummer et, og unge gribbe fra Den Iberiske Halvø tager efter de senere årtiers fremgang i stigende grad på strejftog nordpå, mens de store ådselædende fugle spejder efter døde dyr i terrænet.

I slutningen af maj blev der set 94 gåsegribbe i den sydvestlige del af Tyskland. Kort forinden var flokken observeret i Belgien.

”Der er ikke mange hundrede kilometer fra Nederlandene eller Tyskland til Danmark for en flok gribbe, der i løbet af en dag kan tilbagelægge virkelig store afstande på brede vinger uden at bruge nævneværdig energi. En god vind fra sydlige retninger, som kan bære gribbene mod nord, og vi har en situation som i de magiske dage i 2016, da 34 gåsegribbe nåede til egnen omkring Aalborg og fra 24. juni og fire dage frem blev observeret mange steder i Nord- og Midtjylland”, siger ornitologen Henrik Haaning Nielsen, der er redaktør af Dansk Ornitologisk Forenings internetmagasin Pandion.

”Noget tyder på, at ustadigt vejr, hvor en front fra sydlige retninger, gerne med lummer og trykkende tordenluft, kan bringe gribbe fra Sydeuropa til vores breddegrader. Termiktrækkerne bevæger sig bogstaveligt talt foran fronten. Det er ustadigt sommervejr mere end stabilt højtryksvejr, som kan øge chancen for, at Danmark får gribbebesøg”, siger Henrik Haaning Nielsen.

Gribbebesøg fra Alpelandet

Gribbesæsonen i Danmark anno 2017 begyndte i år 20. maj, da en lammegrib blev set først ved Hyllekrog senere på Møn. Dagen efter blev gribben observeret over Feddet ved Præstø, hvor den kæmpemæssige fugl, der i silhuet kan minde om en falk af gigantiske dimensioner, fløj nordpå.

Lammegribben er en af Europas mest sjældne rovfugle, men et udsætningsprojekt i Alperne har hjulpet bestanden til fremgang. Projektet, der begyndte i 1986, har resulteret i en ynglebestand i Alperne, der i disse år nærmer sig 50 par.

Lammegribben er kendt for at opholde sig i store højder. Den kan have sine ynglepladser i op imod 2.000 meters højde.

Den voksende bestand af lammegribbe giver flere fund af strejfende unge fugle til landene nord for Alperne. For eksempel har også Norge haft besøg af en lammegrib. Ligesom det er tilfældet med gåsegribben, er det overvejende sandsynligt, at Danmark vil få besøg af lammegribben med jævne mellemrum som et resultat af flere ynglepar i Alperne.

”Unge lammegribbe er kendt for at strejfe over store afstande, så selv om arten er stærkt knyttet til bjergrige områder, kan vi forvente i hyppigere grad også at se den i lavlande som Danmark”, siger Henrik Haaning Nielsen.

Läs mer

 

Showing only “doom and gloom” would cripple conservation action

griffon-vulture.jpg

(Mercy Waithira and Jude Fuhnwi 2 June 2017; Photo: Rachid El Khalmichi)

Studies show that people can be overwhelmed by information depicting the magnitude of damage on wildlife and their habitats, causing the perception of an irreversible and helpless situation.

Prolonged and worsening habitat loss and the species extinction crisis are some of the main environmental headlines dominating conservation news today.

Vulture declines in Africa are a serious and growing issue that some experts believe, requires a positive mobilising approach to fully recover the populations on the continent. Despite the seemingly grim outlook for the vultures, BirdLife International and partners across Africa are taking the approach to show that the fight to protect vultures is not a lost battle and that there is hope to turn the situation around, if we work together.

“People are motivated to participate where they feel the outcomes are positive,” said Dr Niki Harré, Psychologist from the University of Auckland in New Zealand.

Dr Harré was speaking at the first-ever global Conservation Optimism Summit, which was held at the Dulwich College in London with support from the University of Oxford, the Interdisciplinary Centre for Conservation Science (ICCS), the Zoological Society of London and the Durrell Wildlife Conservation Trust.

The summit brought together individuals from diverse professional backgrounds from across the world.  Scientists, psychologists, artists, journalists and students all linked with marine or terrestrial conservation in some way attended the event to celebrate success stories in conservation and inspire positivity.

Read more